MalaysiaPolitik

Peguam Negara: Hanya Kabinet Berkuasa Tentukan Pembukaan Parlimen

Hanya kabinet berhak menentukan pembukaan kedua-dua dewan Parlimen kerana kuasa perlembagaan Yang di-Pertuan Agong dan kedudukan Raja Berperlembagaan untuk memanggil agar Parlimen bersidang adalah atas nasihat Kabinet, kata peguam negara (AG) hari ini.

Dalam satu kenyataan hari ini, Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun berusaha menjelaskan kedudukan undang-undang di bawah Perlembagaan Persekutuan berkaitan fungsi perlembagaan Agong.

“Oleh itu, selaras dengan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil Parlimen untuk bersidang yang dilaksanakan sesuai dengan saranan Kabinet, tarikh persidangan Dewan Rakyat dan Dewan Negara juga ditentukan oleh Kabinet,” katanya.

 

Apakah Kuasa Agong Untuk Memanggil Parlimen Bersidang

Menjawab pandangan masyarakat mengenai kuasa Agong untuk memanggil Parlimen untuk bersidang semula dan kewajipannya untuk bertindak atas nasihat Kabinet, Idrus telah menekankan dua peruntukan perlembagaan, iaitu Artikel 40 (1) dan Artikel 40 (1A).

Beliau menjelaskan bahawa kedua-dua peruntukan perlembagaan ini, antara lain, menetapkan bahawa Agong semasa menjalankan fungsi perlembagaannya di bawah undang-undang persekutuan, adalah menerima dan bertindak sesuai dengan nasihat Kabinet atau nasihat seorang menteri yang bertindak di bawah kuasa umum Kabinet, kecuali yang diperuntukkan oleh Perlembagaan Persekutuan.

Peguam Negara mengatakan bahawa kedudukan Raja sebagai raja berperlembagaan yang harus bertindak menurut nasihat yang diberikan oleh Kabinet adalah berdasarkan Artikel 39, Artikel 40 dan Artikel 43 Perlembagaan Persekutuan.

Idrus menyatakan bahawa Artikel 39 dan 40 memberikan hak eksekutif negara kepada Agong untuk dilaksanakan oleh dirinya sendiri, Kabinet atau mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh Kabinet, sementara Artikel 43 menghendaki Agong melantik Kabinet untuk menasihatinya dalam menjalankan fungsinya.

 

Kedudukan Agong Sebagai Raja Berperlembagaan

Peguam Negara juga memetik laporan Suruhanjaya Reid 1957 mengenai persekutuan Tanah Melayu ketika itu yang juga membicarakan kedudukan seorang pemerintah berperlembagaan yang diperlukan untuk bertindak atas nasihat menteri untuk tindakan eksekutif.

Beliau lebih jauh mengatakan bahawa peranan Agong sebagai raja berperlembagaan seperti yang disuarakan oleh mereka yang merangka perlembagaan negara juga diakui secara konsisten di mahkamah melalui beberapa kes mahkamah yang diputuskan oleh Majlis Privy, Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi.

Memetik keputusan Mahkamah Tinggi 1975 yang mengatakan bahawa Agong tetap sebagai raja berperlembagaan yang terikat secara konstitusional untuk bertindak atas nasihat Kabinet walaupun terdapat peraturan Darurat yang memberikan kuasa perundangan dari Parlimen kepadanya, Idrus mengatakan bahawa kedudukan Raja di bawah undang-undang tetap tidak berubah walaupun Pengisytiharan Darurat telah diisytiharkan di Malaysia.

 

Fungsi Agong Di Bawah Perlembagaan

Peguam Negara juga menghuraikan penemuan dalam dua kes mahkamah lain pada tahun 1979 dan 2001 mengenai peranan raja berperlembagaan Agong dan bagaimana fungsinya di bawah Perlembagaan dijalankan sesuai dengan nasihat Kabinet dan bukan atas inisiatif sendiri atau atas budi bicara sendiri.

Walaupun Artikel 55 (1) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa Agong untuk memanggil Parlimen untuk bermesyuarat, Idrus mengatakan bahawa peruntukan ini telah digantung sepanjang Darurat melalui Ordinan Darurat (Kuasa-Kuasa Penting) 2021 Seksyen 14 (1)(a).

Berkaitan Seksyen 14 (1) (b) peraturan darurat yang sama, AG mengatakan bahawa Agong akan memanggil Parlimen pada tarikh yang ia “difikirkan sesuai”, sebelum terus menegaskan bahawa Agong diminta untuk mengikuti nasihat Kabinet atau nasihat menteri yang diberi kuasa Kabinet ketika menjalankan fungsi perlembagaannya untuk meminta Parlimen bersidang semula.

 

Raja Berperlembagaan Di Bawah Ordinan Darurat

Dalam pada itu kata Idrus, berdasarkan seksyen 17 dan 18 tersebut, perenggan 14(1)(b) ataupun mana-mana peruntukan dalam Ordinan Darurat tersebut tidak mengecualikan peruntukan prinsip Raja Berperlembagaan yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan khususnya Perkara 40(1) dan (1A) Perlembagaan Persekutuan.

Jelasnya, berkait dengan kuasa jemaah menteri dalam menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk memanggil Parlimen bersidang, Peraturan Mesyuarat 11(2) Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dan Peraturan Mesyuarat 10(2) Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Negara memperuntukkan bahawa Ketua atau Timbalan Ketua Majlis iaitu (Perdana Menteri atau Timbalan Perdana Menteri) hendaklah menetapkan, sekurang-kurangnya 28 hari sebelum permulaan tiap-tiap penggal, tarikh-tarikh Majlis akan bermesyuarat dalam sesuatu penggal dan Ketua atau Timbalan Ketua Majlis boleh mengubah tarikh yang ditetapkan.

Idrus kemudian membuat kesimpulan dengan mengatakan bahawa Kabinetlah yang akan menentukan bila Dewan Rakyat dan Dewan Negara bersidang.

 

Parlimen Bakal Bersidang Awal Bulan Ogos?

Awal hari ini, Presiden Dewan Negara, Tan Sri Rais Yatim dan Speaker Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun, dalam satu kenyataan bersama mengusulkan agar diadakan mesyuarat khas Parlimen pada awal Ogos untuk membuka jalan bagi Parlimen hibrid, dan mengatakan bahawa ia dijangka dapat dilaksanakan sekitar akhir bulan Ogos atau pada minggu pertama bulan September.

Sebelumnya pada 16 Jun, Istana Negara telah mengeluarkan kenyataan yang menyebut Yang di-Pertuan Agong menyatakan pandangan bahawa mesyuarat Parlimen harus diadakan secepat mungkin.

Show More

Related Articles

Back to top button