AntarabangsaIsu Semasa

Vietnam Akan Kenakan Caj Isi Rumah Untuk Pembuangan Sampah

Menjelang tahun 2025, Vietnam akan mula mengenakan caj isi rumah untuk pembuangan sampah berdasarkan jumlah sampah yang mereka buang.

Parlimen Vietnam telah menyetujui langkah itu agar semua isi rumah menyusun sampah ke dalam tiga kumpulan iaitu sampah yang boleh dikitar semula, sisa makanan, dan sampah umum.

Di bawah undang-undang alam sekitar yang baru, sampah mesti dipisahkan dan dimasukkan ke dalam beg mesra alam. Pengutip sampah boleh menolak untuk mengumpulkan sampah sekiranya isi rumah atau perniagaan gagal melakukannya.

 

Caj Pembuangan Sampah Berdasarkan Jumlah Sampah Dibuang

Menurut laporan berita Vn Express, undang-undang baru tersebut menyatakan bahawa biaya mengumpulkan, memindahkan dan merawat sampah akan dihitung berdasarkan jumlah sampah yang dibuang oleh isi rumah.

Jadi semakin banyak sampah yang mereka buang, semakin tinggi bayarannya.

Walaupun undang-undang baharu itu akan berlaku mulai 1 Januari 2025, peraturan dan panduan spesifik mengenai penyusunan sampah dan pengiraan biaya belum ditentukan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar.

Parlimen juga memutuskan bahawa kementerian harus membuat peraturan dan panduan pada 31 Disember 2024 sehingga dapat dikuatkuasakan selambat-lambatnya pada tahun 2025.

Vietnam sudah memiliki undang-undang mengenai penyusunan sampah sejak 2010 tetapi setelah satu dekad, ini belum dilakukan dan semua jenis sampah sekarang berakhir di tempat pembuangan sampah di seluruh negara.

 

Belajar Dari Negara Lain

Pada bulan Mac tahun ini, Pentadbiran Alam Sekitar Vietnam (VEA) mencadangkan model pay-as-you-throw.

Pentadbiran mengatakan akan memanfaatkan pengalaman negara lain dalam mengenakan biaya pengumpulan sampah sesuai dengan jumlah beg yang diperlukan oleh setiap isi rumah.

Akhirnya, isi rumah yang membuang lebih banyak sampah perlu membeli lebih banyak beg.

“Bayaran yang dikumpulkan dari menjual beg sampah mesra alam akan dibelanjakan untuk mengumpulkan, mengangkut dan merawat sampah,” kata Nguyen Thuong Hien, timbalan ketua VEA.

Keluarga di kawasan bandar kini membayar yuran kutipan sampah antara VND25,000 hingga VND30,000 sebulan.

 

Mekanisme Untuk Mengurangkan Jumlah Sampah Dibuang Ke Alam Sekitar

Menteri Alam Sekitar Tran Hong Ha mengatakan mekanisme penetapan harga baru akan mendorong orang untuk menyusun sampah mengikut kategori dan membantu mengurangkan jumlah sampah yang dibuang ke alam sekitar.

Vietnam kini menghasilkan kira-kira 25.5 juta tan sisa pepejal setahun, di mana 75 peratus ditanam dan bakinya dibakar.

Tapak pelupusan sampah utama di bandar besar Ho Chi Minh City, Da Nang dan Hanoi telah mencapai tahap maksimum dan ini dijangka akan mempengaruhi kehidupan mereka yang tinggal berhampiran.

Bandar-bandar seperti Hanoi dan Kota Ho Chi Minh membelanjakan antara VND1.2 trilion dan VND1.5 trilion setahun atau sekitar 3.5 peratus daripada anggaran bandar mereka untuk mengumpulkan, merawat dan membuang sampah.

Show More

Related Articles

Back to top button