Bisnes & Ekonomi

PENJANA: Sokongan Kukuh Untuk PKS & Rakyat

Kerajaan telah membuktikan bahawa mereka akan berusaha untuk mendukung rakyat, golongan yang terjejas serta perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dengan sokongan dan inisiatif kewangan yang menyeluruh.

Di bawah Pelan Pemulihan Ekonomi jangka pendek (PENJANA), Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan 40 inisiatif bernilai RM35 bilion, di mana sebahagian besar peruntukan dibuat untuk keselamatan pekerjaan termasuk dalam ekonomi gig, pengukuhan kemahiran dan mengurangkan aliran tunai untuk perniagaan.

“Kerajaan telah memperkenalkan Rancangan Pemulihan Ekonomi Nasional atau sebentar ‘PENJANA’ dengan tema ‘Membangun Ekonomi Bersama’.

“Di bawah rancangan ini, kerajaan telah mengenal pasti tiga teras utama, iaitu memberi kuasa kepada rakyat; mendorong perniagaan; dan merangsang ekonomi,” kata Perdana Menteri dalam ucapannya semasa pembukaan PENJANA semalam.

Antara lain, kerajaan akan memfasilitasi dasar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi gig dan kesejahteraan pekerja di sektor ini.

Ini akan dilakukan melalui pemberian yang setara hingga RM50 juta untuk platform ekonomi gig yang menyumbang untuk pekerja kepada skim kecederaan pekerjaan di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) sehingga RM162 dan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) i – Sumbangan berterusan sehingga RM250 setiap tahun.

PENJANA juga akan menyediakan RM25 juta kepada Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) untuk program Global Online Workforce (GLOW), yang melayani pelanggan antarabangsa semasa bekerja dalam talian dari rumah.

Sebagai usaha untuk mendorong perusahaan mikro dan PKS untuk menggunakan perkhidmatan digital, kerajaan bersama dengan sektor swasta akan membiayai usaha ini melalui pemberian geran bernilai RM140 juta.

“Peruntukan ini akan digunakan untuk sesi latihan, subsidi untuk penjual dan bantuan untuk penjualan. Inisiatif ini akan dipacu oleh MDEC bersama dengan platform e-dagang terpilih,” katanya.

Dengan tujuan untuk mendorong penerapan e-dagang oleh perusahaan mikro dan PKS untuk memperluas jangkauan pasar mereka, kerajaan, melalui kempen E-dagang Mikro dan PKS, akan menyalurkan RM70 juta untuk perusahaan mikro dan PKS yang memenuhi syarat untuk beralih ke perniagaan digital melalui program yang dibiayai bersama dengan MDEC dan platform e-dagang.

Kerajaan juga akan bekerjasama dengan platform e-dagang untuk membiayai baucar diskaun digital untuk mendorong perbelanjaan dalam talian untuk produk dari peruncit tempatan.

Perusahaan mikro tempatan dan PKS dengan kerjasama platform e-dagang dan pengguna akan menjadi penerima manfaat peruntukan RM70 juta.

Sementara itu, untuk penggunaan teknik dan digital untuk PKS dan perusahaan pertengahan (MTC), kerajaan akan memperuntukkan RM700 juta untuk membantu serta memberi insentif, yang memungkinkan PKS dan MTC untuk beralih ke arah operasi digital.

Muhyiddin juga menyatakan bahawa kerajaan akan memberikan panduan dan memudahkan pemulihan proses untuk perusahaan mikro dan PKS.

Dengan peruntukan RM5 juta, platform khidmat nasihat perniagaan sehenti untuk perusahaan mikro dan PKS akan dibentuk bulan ini untuk meningkatkan jangkauan hab PKS fizikal yang ada.

“Dalam upaya untuk membantu kelangsungan PKS yang terlibat dalam sektor utama yang disasarkan, sektor perbankan akan menawarkan dana tambahan sebanyak RM2 JUTA melalui Skim Pembiayaan PKS PENJANA.

“Pembiayaan ini dapat diterapkan mulai pertengahan Jun 2020 dengan maksimum hingga RM500,000 untuk setiap PKS,” katanya.

Sementara itu, untuk membantu sektor pelancongan, Skim Pembiayaan Pelancongan PENJANA bernilai RM1 bilion akan ditawarkan untuk membiayai inisiatif transformasi oleh PKS di sektor pelancongan untuk membolehkan mereka bersaing di era normal baru. Perincian pembiayaan ini akan diumumkan oleh Bank Negara Malaysia pada bulan Julai 2020.

Bagi perusahaan mikro, kerajaan akan membuat skim Pembiayaan Mikro PENJANA dengan kerjasama Bank Simpanan Nasional dan TEKUN Nasional untuk pembiayaan RM400 juta di mana RM50 juta diperuntukkan khas untuk usahawan wanita.

Dalam usaha memperkasakan penglibatan Bumiputera dan memastikan kesinambungan dalam perniagaan dan keusahawanan, dana berjumlah RM200 juta ditawarkan melalui Perbadanan Usahawan Nasional Bhd (PUNB).

Selain itu, peruntukan RM300 juta akan disalurkan kepada Majlis Amanah Rakyat (MARA) di mana pengusaha Bumiputera termasuk institusi kemahiran yang terjejas dapat memperoleh pembiayaan untuk modal kerja.

“Selain itu, untuk membantu aliran tunai PKS, dari awal bulan Julai, SME Bank melalui Skim SME-GO akan memberikan pembiayaan kepada 16,000 kontraktor di Gred G2 dan G3 yang berkelayakan dan telah menerima projek di bawah PRIHATIN.

“Untuk memudahkan kontraktor, tidak ada jaminan atau deposit yang akan disediakan. Untuk membantu lebih dari 900,000 PKS dan pengusaha tempatan, beberapa langkah dan insentif cukai akan dilaksanakan.”

Untuk mendorong penubuhan entiti PKS baru, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan rebat cukai pendapatan hingga RM20,000 setiap tahun untuk tiga tahun pertama taksiran, dengan syarat yang ditetapkan.

Rebat cukai pendapatan diberikan kepada syarikat baru yang diperbadankan dan beroperasi antara 1 Julai 2020 dan 31 Disember 2021.

Selain itu, untuk mendorong PKS meningkatkan daya saing dalam menjalankan perniagaan melalui skema penggabungan dan pengambilalihan, kerajaan telah bersetuju untuk memberikan pengecualian duti setem pada instrumen yang berkaitan dengan penggabungan atau pengambilalihan untuk transaksi yang diselesaikan dari 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021.

“Untuk membantu dan mendorong penganggur untuk meningkatkan kemahiran, elaun latihan sehingga RM4,000 dapat dituntut dari PERKESO oleh mereka yang kehilangan pekerjaan, walaupun mereka bukan penyumbang di bawah Skim Insurans Pekerjaan.

“Kerajaan juga akan memberikan insentif kepada majikan yang menawarkan peluang latihan industri kepada lepasan sekolah dan graduan dengan harga RM600 sebulan untuk mengatasi masalah pengangguran di kalangan belia dan meningkatkan kebolehpasaran graduan,” katanya, sambil menambah peruntukan RM2 bilion telah disisihkan untuk program peningkatan kemahiran untuk pengangguran dan belia.

Ini akan memberi manfaat kepada lebih daripada 200,000 orang.

PENJANA adalah yang keempat dari enam fasa dalam usaha pemulihan Malaysia, iaitu Menyelesaikan, Ketahanan, Memulakan Semula, Memulihkan, Membangkitkan Semula dan Membaharui untuk menangani masalah kesihatan dan ekonomi yang timbul dari pandemik COVID-19.

Fasa seterusnya, iaitu Memperkasa, dijangka berada di bawah Belanjawan 2021.

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close