MalaysiaPolitik

Penjawat Awam Perlu Pentingkan Tugas Berbanding Politik

Rakyat kini memandang perkhidmatan awam sebagai refleksi terhadap kerajaan yang baik. Perkhidmatan awam perlu mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi integriti profesional dan kebebasannya berdasarkan prinsip yang betul  kerana ahli politik datang dan pergi tapi perkhidmatan awam tetap kekal.

Walaupun semua penjawat awam mesti setia kepada kerajaan, mereka juga harus menjalankan tugas profesional mereka untuk menegakkan aturan undang-undang dan tadbir urus institusi tanpa rasa takut atau berat sebelah.

Penjawat awam tertinggi adalah pengarah-pengarah kementerian. Mereka ditetapkan oleh undang-undang sebagai pengawal kewangan peruntukan belanjawan. Kewajipan mereka adalah untuk menasihati menteri dalam membuat dasar dan memacu pelaksanaan agenda kementerian.

Tidak dinafikan, tugas ini telah menjadi lebih sukar selama bertahun-tahun dengan penciptaan begitu banyak agensi luar seperti pihak berkuasa berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan (GLC), yang beroperasi di luar sistem perkhidmatan awam walaupun dana mereka berasal dari persekutuan atau peruntukan kerajaan negeri.

Kebanyakan mereka mempunyai pelantikan yang berkaitan dengan politik di peringkat lembaga dan eksekutif. Setiausaha-setiausaha agung harus menjalankan pengawasan yang lebih ketat di agensi-agensi luar ini kerana mereka adalah penyebab utama perlindungan, kronisme dan korupsi yang berlaku di sektor awam.

Dan apabila GLC mempunyai masalah kewangan, kerajaan dengan mudah akan mengambil keputusan politik untuk menyelamatkan mereka menggunakan dana Perbendaharaan dan membenarkan pembiayaan membazir ini atas nama Dasar Ekonomi Baru.

Penjawat awam mesti berani mengambil inisiatif sendiri untuk mendisiplinkan dan memperbaharui sistem tadbir urus dalam GLC untuk mengelakkan mereka daripada dieksploitasi secara politik.

Perkhidmatan awam harus mengikuti contoh Unit Perancang Ekonomi (EPU) dalam bidang perancangan pembangunan.

Sebagai agensi perancangan pusat tertinggi, ia berunding secara tetap dengan agensi lain, terutamanya Perbendaharaan Persekutuan di Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia dan Jabatan Perangkaan melalui Kumpulan Perancang Antara Agensi untuk memastikan mereka menyelaras dengan teliti untuk meramalkan trend ekonomi dan prospek di negara ini supaya kenyataan semua pihak tentang ekonomi adalah konsisten, profesional dan tidak terpengaruh oleh sentimen politik.

Kira-kira 30 tahun yang lalu, terdapat cadangan dalam kabinet bahawa jumlah perdagangan dan ekonomi harus dibersihkan dari politik terlebih dahulu sebelum diisytiharkan kepada orang awam.

Penjawat awam di agensi-agensi ekonomi pusat membantah cadangan itu dengan mengatakan ia akan memusnahkan kredibiliti ekonomi dan kewangan Malaysia di peringkat tempatan dan antarabangsa.

Mereka juga membantah cadangan Bank Negara Malaysia mengenai dasar monetari harus terlebih dahulu mendapat kelulusan menteri.

Pegawai awam sekarang juga harus berhati-hati terhadap usaha ahli politik untuk mengawal kerja ekonomi dan pentadbiran, yang sepatutnya diserahkan kepada profesional.

Kebanyakan kakitangan awam adalah orang Melayu dan sebagai orang Islam, mereka sering menyuntik simbolisme Islam di tempat kerja. Ini harus digalakkan kerana ia cenderung memperkukuhkan persepsi orang ramai dan pelabur mengenai pemeliharaan Islamisasi dalam kerajaan.

Bangunan kerajaan adalah harta awam. Mereka bukan tempat ibadat dan oleh itu, mereka tidak boleh dihiasi dengan pelbagai jenis tulisan Arab di dinding dan bilik pejabat, menjadikan pelawat, terutama orang asing, bimbang sama ada mereka mungkin ditangkap secara tidak sengaja kerana menghina bangsa dan agama.

Perkhidmatan awam mesti menekankan meritokrasi dan profesionalisme supaya apa jua situasi politik, orang awam akan dilindungi daripada keputusan menteri yang tidak sesuai untuk masyarakat dan ekonomi negara.

Penjawat awam mesti mendedikasikan diri mereka untuk berkhidmat kepada raja dan negara seperti yang diharapkan oleh pembayar cukai untuk menjalankan perancangan dan jentera pentadbiran untuk kebaikan semua warganegara.

– Syed Nizamuddin Sayed Khassim,Kementerian Luar Negeri/NST

Show More

Related Articles

Back to top button