Isu SemasaTempatan

Malaysia Bakal Menjadi ‘Negara Tua’ Pada 2030. Bersediakah Kita?

Malaysia kini dalam perjalanan untuk menjadi negara tua menjelang 2030 apabila diunjurkan bahawa 15 peratus penduduk akan berusia 60 tahun ke atas, menurut Jabatan Perangkaan.

Dengan anggaran bahawa 7.2 peratus daripada penduduk akan berusia 65 tahun dan lebih tua pada tahun hadapan, pakar kesihatan telah meminta untuk mengkaji semula dasar untuk meningkatkan kesediaan negara untuk penjagaan warga tua.

Pada masa ini, warga tua diselia oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan.

Profesor Datuk Dr Lokman Hakim Sulaiman, pakar kesihatan awam dari Universiti Perubatan Antarabangsa, berkata negara tidak mempunyai kemudahan penjagaan kesihatan dan warga tua yang mencukupi untuk menyokong penduduk yang semakin tua.

“Isu penuaan telah dibincangkan dalam banyak dasar menteri dan kertas pembangunan, tetapi saya tidak pasti jika kita mempunyai satu dasar kebangsaan mengenai penuaan masyarakat untuk menyediakan negara kita kepada peralihan ini.

“Selain itu, kementerian atau jabatan mana yang harus memperjuangkannya? Penuaan bukan sahaja berkaitan masalah kesihatan. Sistem sokongan sosial, kesejahteraan sosioekonomi, produktiviti menurun dan pendapatan dan kesihatan yang mampan adalah saling berkaitan.”

Beliau menyeru dasar negara yang holistik dan komprehensif mengenai warga tua meliputi semua sektor, membolehkan kerajaan, masyarakat dan individu memahami peranan dan tanggungjawab mereka dan bertindak dengan lebih berkesan dalam menjaga warga tua.

Malaysia mengguna pakai Dasar Kebangsaan untuk Warga Emas pada tahun 1995 di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang berakhir pada tahun 2005. Kemudian, Dasar Negara untuk Warga Tua telah berkuatkuasa pada tahun 2011, yang dilengkapkan oleh Dasar Kesihatan Kebangsaan Kementerian Kesihatan untuk Orang Tua pada tahun 2008.

Dasar-dasar itu memberi tumpuan kepada memperkasakan individu, keluarga dan komuniti dengan menyediakan perkhidmatan yang mesra dan membolehkan persekitaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pada usia tua.

Dasar kebangsaan terbabit bekerjasama di bawah rancangan pembangunan negara yang lebih luas di bawah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri.

Dr Lokman, yang merupakan bekas timbalan ketua pengarah kesihatan awam Kementerian Kesihatan, bagaimanapun berkata lebih banyak yang perlu dilakukan dan beliau menekankan perlunya menentukan kerangka tanggungjawab penjagaan warga tua.

“Tanggungjawab menjaga warga tua terletak pada diri kita sendiri sebagai individu yang akan menjadi tua, keluarga, masyarakat, kerajaan atau gabungan semua?

“Berdasarkan asas ini, kita dapat membangunkan dasar untuk membimbing program pembangunan ke arah penjagaan warga tua yang komprehensif yang merangkumi aspek sosial, ekonomi dan kesihatan.

“Sebagai contoh, jika kita memutuskan penjagaan warga tua adalah tanggungjawab kerajaan, satu dasar boleh dibangunkan untuk menguruskan sumber pesara oleh undang-undang untuk memberi sokongan kepada orang tua.

“Sekiranya ia tanggungjawab masyarakat, kita memerlukan dasar untuk membolehkan masyarakat menyokong warga tua dalam komuniti mereka,” katanya, sambil menambah bahawa ini boleh dilakukan melalui pertubuhan bukan kerajaan dan rumah kediaman.

Selain memastikan perkhidmatan ubat-ubatan berfungsi dengan baik, beliau berkata dasar yang menyokong kesejahteraan warga tua juga perlu disediakan dengan akses terjamin ke tempat perlindungan, makanan dan sokongan sosial.

Dr Lokman berkata pusat-pusat warga emas mesti dikawal selia untuk memastikan penjagaan berkualiti yang memenuhi keperluan sosial, rohani dan kesihatan.

Beliau berkata individu dalam tahun-tahun tua mereka harus sesuai dengan aktiviti-aktiviti fizikal, sosial dan mental yang merangsang, seperti membaca, bersosial, melancong dan berkebun.

Penasihat Masyarakat Penuaan Sihat Malaysia Profesor Nathan Vytialingam berkata terdapat keperluan mendesak untuk menangani cabaran negara penuaan melalui pendekatan antara menteri kerana ia melibatkan isu-isu yang tidak terhad kepada kesihatan dan kebajikan.

“Sebagai contoh, banyak penekanan telah diberikan untuk menggalakkan generasi muda aktif dalam sukan, tetapi tiada siapa yang bercakap mengenai sukan untuk orang tua.

“Mereka (orang tua) juga perlu digalakkan untuk mengambil sukan, dengan kemudahan yang disediakan untuk mereka untuk terus aktif.

“Saya percaya Kementerian Belia dan Sukan dapat memainkan peranan besar dalam hal ini untuk warga tua.”

Untuk mengatasi kesunyian pada usia tua, Nathan berkata sistem sokongan padu perlu disediakan untuk membantu orang tua tetap aktif secara mental.

“Pusat komuniti yang membolehkan orang tua untuk bersosial harus ditubuhkan di tempat yang kurang sokongan komuniti, di mana anak-anak mereka boleh menghantar mereka pada waktu pagi dan mengambilnya selepas bekerja.

“Kemudahan ini mesti disusun dengan baik dan dijalankan oleh para profesional,” katanya, sambil menambah bahawa lebih banyak kegiatan antara generasi harus disediakan untuk memberikan sokongan sosial.

Nathan menggalakkan syarikat swasta dan syarikat gergasi untuk membantu orang tua.

“Menjaga warga tua bukan tanggungjawab kerajaan, tetapi juga masyarakat. Walaupun sering tanggungjawab diamanahkan kepada kerajaan, syarikat besar juga harus melihatnya sebagai sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporat mereka dengan memberikan bantuan.”

Beliau berkata pendidikan mengenai penuaan sihat tidak seharusnya bermula pada umur 60 tahun.

“Ramai orang berfikir bahawa mereka hanya perlu mula bersenam dan menjaga makan pada usia 60. Ya, anda boleh melakukannya, tetapi lebih baik untuk bermula pada usia yang lebih awal, “katanya kepada New Sunday Times.

Nathan juga berkata apabila seseorang menjadi lebih tua, penting untuk mereka dapat berfungsi dengan normal.

“Ini termasuk keupayaan untuk berpakaian, pergi ke tandas dan bergerak tanpa bantuan,” katanya.

Show More

Related Articles

Back to top button