Bisnes & Ekonomi

Kepentingan Penamaan Benefisiari Untuk Ahli KWSP

Penamaan benefisiari adalah satu keperluan penting bagi ahli Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Ia akan membenarkan penerima yang dinamakan untuk menguruskan dana dalam akaun ahli apabila kematiannya.

Tetapi ada penyumbang KWSP yang belum menamakan pewaris mereka. Ini adalah beberapa soalan yang sering ditanya mengenai pencalonan benefisiari untuk KWSP.

S: Apakah penamaan benefisiari?

Pencalonan adalah perisytiharan bertulis yang dibuat oleh ahli dalam KWSP Borang 4 untuk memilih / mencalonkan individu sebagai benefisiari atau sebagai wasi (untuk orang Islam) untuk menguruskan simpanan KWSP apabila kematiannya.

S: Kenapa saya perlu membuat penamaan?

Ahli-ahli digalakkan untuk membuat penamaan untuk memudahkan dan mempercepatkan pengeluaran simpanan KWSP oleh orang yang dinamakan sekiranya berlaku kematian. Sekiranya seseorang ahli tidak membuat penamaan untuk KWSP, keluarganya mungkin mengalami kesulitan apabila membuat tuntutan simpanan ahli KWSP yang sudah meninggal dunia.

S: Bagaimana saya boleh membuat penamaan?

Ahli-ahli dikehendaki mengemukakan Borang Pencalonan (KWSP 4) dengan satu salinan MyKad dan dokumen pengenalan diri dari calon-calonnya. Borang permohonan penamaan yang lengkap hendaklah dikemukakan oleh ahli-ahli sendiri di mana-mana cawangan KWSP dan mesti diterima oleh KWSP semasa hayatnya.

S: Bilakah penamaan saya akan berkuat kuasa?

Penamaan itu berkuatkuasa pada tarikh borang penamaan diterima di mana-mana cawangan KWSP.

S: Bolehkah waris terdekat membuat tuntutan jika ahli telah menamakan orang lain sebagai penama?

Tidak, mengikut Akta KWSP, bayaran hanya akan dibuat kepada orang yang dinamakan oleh ahli sebagai benefisiari.

S: Apakah yang dimaksudkan dengan Dasar Pencalonan baru (berkuatkuasa 1 Jan, 2017)?

Dasar baru ini memerlukan:

 • Pengenalan borang penamaan baru (KWSP 4), di mana ahli dikehendaki mengemukakan salinan dokumen pengenalan semua penama bersama borang penamaan. Ini membolehkan KWSP untuk memastikan butir-butir penama, memandangkan pendaftaran penamaan tidak lagi memerlukan kehadiran seorang saksi.
 • Penggunaan borang “Pengiktirafan Tanggungjawab” apabila seorang penama / penerima Muslim dari simpanan ahli KWSP Islam dikenakan pengeluaran kematian. Ini berfungsi sebagai peringatan kepada wasi peranan dan tanggungjawabnya kepada si mati untuk membahagikan simpanan si mati kepada pewaris / benefisiari yang sah mengikut undang-undang Islam.
 • Penamaan disifatkan tidak sah bagi ahli-ahli Islam apabila:
 1. a) Umur penama adalah di bawah 18 tahun pada masa permohonan Pengeluaran Kematian dikemukakan oleh penama atau ahli waris.
 2. b) Penamaan disifatkan tidak sah jika penama gagal membuat permohonan pengeluaran dalam tempoh satu tahun dari tarikh kematian ahli, dan permohonan itu akan diproses tanpa penamaan.

S: Siapa yang boleh dinamakan sebagai penama?

 • Ahli Muslim: Mana-mana individu

– Ahli dinasihatkan untuk menamakan pasangan atau waris mereka (seperti anak-anak atau ibu bapa), untuk mengelakkan sebarang komplikasi masa depan.

– Atau institusi yang diluluskan: Amanah Raya Bhd (ARB)

 • Ahli bukan Islam: Mana-mana individu

– Ahli dinasihatkan untuk menamakan pasangan atau waris mereka (seperti anak-anak atau ibu bapa), untuk mengelakkan sebarang komplikasi masa depan.

– Atau institusi yang diluluskan: ARB

 • Tanggungjawab penama:

– Ahli Muslim: Sebagai wasi untuk membagikan simpanan KWSP ahli almarhum kepada benefisiari yang sah mengikut Hukum Islam.

– Ahli bukan Muslim: Penama adalah benefisiari yang sah kepada simpanan ahli keluarga yang mati.

– Sekiranya calon menamakan calon yang telah meninggal, pemohon yang sah adalah ahli keluarga yang masih hidup.

S: Apakah dokumen yang diperlukan?

 • Warganegara Malaysia:

– Satu salinan kad pengenalan / kad pengenalan MyKad / Tentera;

– Kad pengenalan polis dan surat pengesahan majikan (merujuk kepada individu yang sama);

– Satu salinan dokumen pengenalan untuk setiap penama.

 • Penduduk tetap:

– Kad pengenalan (MyPR);

– Satu salinan dokumen pengenalan untuk setiap penama.

 • Bukan Malaysia: (Terdaftar sebagai ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998):

– Satu salinan pasport yang sah;

– Satu salinan dokumen pengenalan untuk setiap penama.

Show More

Related Articles

Back to top button