Isu SemasaTempatan

2019: Memperkasa Sistem Pendidikan Negara

Berpuluh-puluh perubahan yang dirancang untuk sistem pendidikan negara tahun ini.

Menurut Menteri Pendidikan, Dr Maszlee Malik, antara fokus utama sistem pendidikan negara adalah untuk mengurangkan bebanan guru dan pelajar.

“Pengajian dan pembelajaran akan menjadi pengalaman yang menggembirakan, kerana emosi anak-anak kita penting,” katanya.

“Memupuk nilai-nilai yang baik dan kesedaran sivik dalam kurikulum kebangsaan yang telah dirancang sejak pelantikan saya (pada bulan Mei), akan dijalankan.”

Kementerian itu mengamalkan pendekatan untuk mewujudkan nilai-nilai positif bermula dari bawah dan komited untuk mengurangkan beban pentadbiran guru pada tahun ini.

Ini, kata Dr. Maszlee, akan memastikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih baik di bilik darjah.

“Sebelum ini, kebanyakan dasar kementerian bersifat hierarki. Kami akan mengurangkan semua kertas kerja tambahan untuk guru pada tahun 2019,” katanya, sambil menambah bahawa ini akan terlaksana kerana kementerian itu mempunyai hubungan kerja rapat dengan Kesatuan Kebangsaan Profesion Pengajar (NUTP).

Mengucapkan terima kasih kepada NUTP dan persatuan-persatuan guru lain kerana mengemaskini tentang apa yang berlaku di lapangan, beliau berkata kementerian dapat melaksanakan perubahan terkini kerana ia tidak bekerja bersendirian.

Related image

Berikut adalah beberapa perubahan dalam sistem pendidikan yang akan dilaksanakan dalam beberapa bulan akan datang:

SEKOLAH

* Akan terdapat pengurangan yang ketara dalam bilangan sekolah usang untuk memastikan bangunan selamat untuk semua orang. Projek-projek yang sedang dilaksanakan akan dikaji semula untuk memastikan penyerahan projek yang berkesan.

* Peperiksaan bagi pelajar dalam Tahun Satu, Dua, dan Tiga, akan ditukar dengan penilaian yang lebih holistik. Lebih banyak latihan untuk guru mengenai penilaian berasaskan kelas akan dijalankan untuk menilai perkembangan kanak-kanak.

* Terdapat lebih banyak penekanan kepada nilai-nilai dalam kehidupan seharian di sekolah. Latihan ini akan bermula dengan manual untuk memperkenalkan nilai-nilai semasa perhimpunan sekolah, diikuti oleh dua minggu untuk membiarkan pelajar membudayakan amalan ini. Akan ada lebih banyak pertemuan dengan orang lain termasuk media, syarikat, dan yayasan, untuk menanamkan nilai-nilai ini. Kesedaran sivik akan diperkuatkan dalam pelbagai subjek untuk memupuk nilai-nilai yang lebih baik seperti saling menghormati, integriti, dan kerja keras.

* Rakyat berpendapatan rendah (B40) dan pelajar keperluan khas akan mendapat sokongan yang lebih besar. Pelajar B40 akan mendapat sarapan pagi dan susu percuma supaya mereka dapat memberi tumpuan kepada pembelajaran. Lebih banyak peruntukan akan disalurkan kepada pelajar dengan keperluan khas.

* Satu mekanisme untuk membolehkan kanak-kanak tanpa kerakyatan memasuki sekolah kerajaan akan diperkenalkan.

UNIVERSITI

* Pindaan Akta Universiti dan Kolej Universiti (AUKU) akan menyaksikan para pelajar dan ahli akademik mempunyai lebih banyak kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka, dan lebih banyak kesatuan pelajar dibentuk dan diperkuat.

* Terdapat autonomi untuk tadbir urus universiti. Senat akan diberi kuasa untuk membuat keputusan dengan perundingan dari kakitangan universiti, ahli akademik, dan pelajar.

LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN VOKASIONAL (TVET)

* Akan ada laporan mengenai bagaimana untuk meningkatkan artikulasi TVET dan sistemnya, dan ini akan dilaksanakan sepenuhnya.

LAIN-LAIN

* Penambahbaikan sistem pendidikan akan dijalankan selepas kajian semula Laporan Jawatankuasa Pengajian Dasar Pendidikan Negara dijalankan. Multilingualism akan diutamakan dengan memperkukuhkan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP); menerjemahkan, dan menghasilkan lebih banyak kerja dalam Bahasa Melayu; memperkenalkan “Kerangka Standard Bahasa Melayu” sebagai rangka kerja yang diiktiraf di peringkat antarabangsa seperti Sistem Pengujian Bahasa Inggeris Antarabangsa (IELTS), dan Ujian Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Asing (TOEFL); meneruskan Program Bahasa Dual (DLP) di sekolah; dan memastikan latihan bahasa Inggeris yang lebih baik.

* Kerjasama awam-swasta di semua peringkat pendidikan akan dipertingkatkan.

Show More

Related Articles

Back to top button