Isu SemasaTempatan

Penuaan Penduduk Semakin Ketara di Malaysia

Ketika penduduk Malaysia dijangka meningkat kepada 32.4 juta tahun ini, kadar kesuburan negara dijangka menurun ke tahap terendah yang pernah dicatatkan sejak pembentukan Malaysia 55 tahun lalu.

Bagi setiap 1,000 penduduk, hanya 15.8 kelahiran hidup yang dijangka tahun ini berbanding 16.1 pada 2017, menurut Petunjuk Demografi Terpilih Malaysia 2018.

Kadar kesuburan keseluruhan wanita Malaysia berusia 15 hingga 49 dianggarkan pada 1.9 anak, jauh berbeza dengan purata enam anak bagi setiap wanita pada tahun 1963.

Ini berbeza dengan negara paling padat di dunia, China, yang mengalu-alukan 17 juta bayi pada tahun 2017 di tengah kejatuhan kadar kelahiran.

Kumpulan umur yang lebih muda terlalu kecil untuk mengimbangi peningkatan jumlah orang tua, kata ahli ekonomi.

“Memandangkan kos sara hidup, keluarga cenderung untuk mengehadkan bilangan anak supaya mereka dapat memberikan pendidikan dan kualiti hidup yang lebih baik,” kata Prof Datuk Dr John Antony Xavier, ketua felo di Sekolah Siswazah Universiti Kebangsaan Malaysia.

“Memandangkan warga tua keluar pasaran buruh dan dengan kesuburan yang semakin menurun, permintaan tenaga kerja akan naik dan begitu juga upah industri.

“Walaupun Malaysia masih mempunyai beberapa tahun sebelum impak ekonomi penuaan penduduk semakin ketara, ia perlu dihalang.

“Akhirnya, kita mungkin harus bergantung kepada buruh asing atau robot atau mendapatkan orang tua untuk mendapatkan pekerjaan.

“Kita perlu mengatasi jumlah populasi warga emas yang ramai di mana pencennya, jika ada, perlu dibayar daripada golongan muda yang semakin berkurang.”

Contohnya, pada kadar semasa 20,000 hingga 25,000 penjawat awam setiap tahun, dalam tempoh 10 tahun pencen akan lebih daripada dua kali ganda hingga RM63 bilion dan bil pampasan awam dijangka mencecah RM100 bilion menjelang 2050.

Sumbangan pencen, meningkatkan umur persaraan hingga 65 dan mengehadkan pengambilan rekrut baru boleh dipertimbangkan untuk meringankan tekanan pada kewangan awam.

“Peningkatan jumlah sumber perubatan dan kesihatan juga perlu dikawal untuk menjaga populasi yang semakin tua,” kata Prof Xavier.

Sebagai contoh, China membelanjakan 5% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) untuk penjagaan kesihatan manakala Amerika Syarikat membelanjakan 8.3% daripada KDNK untuk penjagaan kesihatan.

Inisiatif kerajaan, seperti insentif perkahwinan RM1,000 kerajaan negeri Selangor untuk pasangan yang berkahwin sebelum 35 tahun, boleh membantu meningkatkan kadar kesuburan.

“Begitu juga, insentif cukai pendapatan untuk anak biasa, yang kini RM2,000, boleh ditingkatkan kepada RM5,000. Bantuan untuk kanak-kanak di pendidikan tinggi juga boleh ditingkatkan kepada RM10,000.

“Insentif sedemikian sebahagiannya akan membantu membiayai kos membesarkan anak. Jika niatnya adalah untuk meningkatkan populasi kita, maka apa-apa insentif cukai dapat dikekalkan dalam jangka panjang,” katanya kepada The Star.

Tags
Show More

Artikel Berkaitan.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker