Gaya Hidup

Nuzul Qur’an Ialah Sebuah Mukjizat Allah SWT

Nuzul Qur’an ialah kejadian di mana turunnya Al Quran pada bulan Ramadhan. Terdapat perbezaan pendapat antara ulama tentang tarikh turunnya alQuran namun tarikh yang paling masyhur adalah pada 17 Ramadhan.

Nuzulul Qur’an merupakan sebuah mukjizat Allah SWT kerana peristiwa ini merupakan proses turunnya Al-Qur’an kepada Rasul Muhammad SAW untuk memberi petunjuk kepada manusia.

Nuzul berarti turun atau berpindah, iaitu berpindah dari atas ke bawah atau turun dari tempat yang tinggi.

Sedangkan ‘Al-Quran’ adalah kitab suci agama islam atau dapat dikatakan bacaan atau himpunan, kerana dalam ‘Al-Quran’ terdapat ayat-ayat yang menjelaskan pelbagai perkara yang meliputi tauhid, ibadat, jinayat, muamalat, munakahat, sains, teknologi dan sebagainya.

Kelebihan al-Quran tidak ada satu perkara pun yang terlepas atau tertinggal di dalam al-Quran. Dengan kata lain perkataan segalanya terdapat di dalam al-Quran.

Nuzulul Qur’an bermaksud turunnya Al Qur’an (kitab suci agama Islam) adalah istilah yang merujuk kepada peristiwa penting penurunan wahyu Allah pertama kepada nabi dan rasul terakhir agama Islam yakni Nabi Muhammad Sallalahu Allaihi Wassalam.

Al-Quran merupakan hidayah, rahmat, syifa, nur, furqan dan pemberi penjelasan bagi manusia.

Segala isi kandungan al-Quran itu benar. Al-Quran juga dikenali sebagai Al-Nur yang bermaksud cahaya yang menerangi. Memberikan Petunjuk kepada semua makhluk ke jalan yang lurus untuk dapat melaksanakan syari’at Allah SWT. Sebagai Jawapan terhadap persoalan dan juga penjelasan bagi mereka.

Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah surat Al Alaq ayat 1-5 yang bila diterjemahkan menjadi :

  1. Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan
  2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
  3. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,
  4. Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam
  5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya

Saat wahyu ini diturunkan Nabi Muhammad Sallalahu Allaihi Wassalam sedang berada di Gua Hira, ketika tiba-tiba Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu tersebut.

Proses Turunnya Al-Qur’an

Allah SWT menurunkan Al-Qur’an kepada Rasul Muhammad SAW untuk memberi petujuk kepada manusia. Maka turunnya Al-Qur’an dalam dua peringkat, iaitu :

Pertama : Al-Qur’an turun pada malam lailatul qadar pada malam kemuliaan, merupakan pemberitahuan Allah SWT kepada alam tingkat tinggi yang terdiri dari malaikat-malaikat akan kemuliaan umat Nabi Muhamad SAW.

Kedua : Turunnya Al-Qur’an secara berperingkat ( munajaman ), dengan tujuan menguatkan hati Rasullah SAW dan menghibur serta mengikuti peristiwa dan kejadian-kejadian sampai Allah SWT menyempurnakan agama ini dan mencukupi nikmat-nikmatNya.

 

Cara turunnya wahyu ( al-Qur’an )

  1. Malaikat Jibril langsung memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini Nabi Sallalahu Allaihi Wassalam tidak melihat apapun, hanya dia merasa ayat tersebut sudah berada di dalam kalbunya. Mengenai hal ini Nabi mengatakan “Ruhul kudus (istilah lain untuk malaikat Jibril) mewahyukan kedalam kalbuku” [lihat surat (42) Asy Suura:51]
  1. Malaikat menampakkan dirinya kepda Nabi Sallalahu Allaihi Wassalam berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga dia mengetahui dan hafal kata-kata itu.
  1. Wahyu datang kepada Nabi Sallalahu Allaihi Wassalam secara tiba-tiba seperti bunyi loceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi Sallalahu Allaihi Wassalam. Kadang-kadang pada dahinya peluh mengalir walaupun turunnya wahyu tersebut saat cuaca yang sangat sejuk dan ketika baginda mendapat wahyu semasa menaiki unta, untanya terpaksa berhenti dan duduk kerana merasa amat berat.

Sumber: seputarpengertian

Tags
Show More

Related Articles

Back to top button
Close